Telefoon: 06-46224115

Email:info@un-wind.nl

Wat doen wij?

Wat maakt dat wat je deed en doet, opeens niet meer goed genoeg lijkt? Wat betekenen de veranderingen in jouw omgeving voor jouw organisatie? Ben je in staat om daarin mee te gaan, of sterker nog: leidend in te zijn? Zijn de mensen voldoende toegerust op de veranderende werkzaamheden? Hoe blijven medewerkers in verbinding met de doelstellingen van de organisatie? Kan ik mij ontwikkelen binnen de organisatie en hoe beweegt zij op de signalen die individuele medewerkers of teams geven?

Ontrafelen, verbinden en ontwikkelen

Luisteren en handelen naar de signalen die de buitenwereld en de binnenwereld geven, vraagt om een continue proces van onderzoeken, wegen, ontwikkelen en doorvoeren. Un-Wind; ontrafelen-verbinden-ontwikkelen, biedt diverse producten en diensten aan die helpen bij dit continue proces.

Wij richten ons altijd op de drie pijlers: persoon, team en organisatie. In onze filosofie zijn deze met elkaar in contact en beïnvloeden elkaar. De wederzijdse beïnvloeding is alleen effectief als deze positief is. En dat is weer waar alle partijen belang bij hebben: om processen helder te krijgen, te groeien en aan te sluiten bij elkaar en bij de vraag van de buitenwereld.

Un-Wind; ontrafelen-verbinden-ontwikkelen, werkt vanuit diverse methodieken, managementtheorieën en interventies. Elk traject is daarmee ook anders en sluit aan op de situatie van dat moment. Wel bestaat elk traject uit de drie pijlers; persoon – team – organisatie.

Ten behoeve van organisatieontwikkeling leveren wij o.a. de ondersteuning op strategische toekomstverkenningen, missie & visie trajecten en governance. Het resultaat is een toekomstig bestendige koers, waarbij tevens de wendbaarheid en het absorptievermogen van de organisatie in beeld zijn gebracht.

Teamontwikkeling faciliteren wij o.a. door de systemen in een team te onderzoeken en te ontrafelen. Wat werkt goed, wat werkt minder goed? En wat is daarvan de oorzaak? Wat is de rol van de leden van het team en hoe werken de onderliggende systemen? De rol en het optreden van de leidinggevende is medebepalend; zijn hier werkende en niet-werkende factoren in te ontdekken?

Persoonlijke ontwikkeling krijgt vorm door de individuele wendbaarheid te onderzoeken. Welke kennis en kunde heeft iemand. Welke overtuigingen spelen rol bij het omgaan met veranderingen? Welke ambitie bezit iemand en hoe verhouden die zich tot wat het werk vraagt?

Rust, Energie en Effect
Samenwerking met Un-wind leidt altijd tot het creëren van rust en het ontstaan van positieve energie. Rust omdat de werkende factoren zichtbaar zijn gemaakt en energie omdat jullie met de goede dingen aan de slag gaan. Leiding en medewerkers begrijpen elkaar, hebben zich gecommitteerd aan de organisatiedoelen en versterken elkaar in (maatschappelijke) effectiviteit.

Samen
Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar begrijpen. De diensten die wij aanbieden, beginnen dan ook altijd met een gratis, vrijblijvend, intakegesprek. Na de intake sturen wij een opdrachtformulering. Alleen als opdrachtgever én opdrachtnemer achter de opdracht staan, gaan we van start. Voortschrijdend inzicht tijdens het traject? We spelen in op de dan ontstane situatie en komen met een passend voorstel dat aansluit bij wat nodig is.

Wendkracht


Stop met veranderen: word wendbaar! Un-Wind; ontrafelen-verbinden-ontwikkelen is licentiehouder van Wendkracht®. Wendkracht bestaat uit acht krachten die gezamenlijk maken dat je:
 • beter afstemt op je omgeving
 • makkelijker en plezieriger leert
 • adequate acties onderneemt.
in de juiste richting in beweging komt, op een inspirerende, interactieve en humoristische wijze, waar je energie van krijgt.

Wendkracht De Wendkracht® Scan geeft je inzicht!
De Wendkracht® Scan is een vragenlijst die je eenvoudig en snel online invult. Met de scan krijg je inzicht in jouw Wendkracht® Profiel. In een persoonlijk gesprek ontvang je tips voor het vergroten van je Wendkracht®. De scan kan ook de Wendkracht® op team-, afdeling-, en organisatieniveau in beeld brengen. Programma’s om Wendkracht® te vergroten

 • Scan
 • Show
 • Workshop
 • MT
 • Leiderschap
 • Coach
 • Samenwerken
 • Loopbaan
 • Persoonlijk

Effectieve eigenschappen
Verder baseren wij onze aanpak op de effectiviteitleer van Stephen R.Covey; 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' (proactief, doelgericht, prioriteiten stellend, synergie zoekend, empathisch, winst uit diversiteit halend, en rust nemend). Aan deze eigenschappen heeft hij later menselijkheid toegevoegd. Covey spreekt in dit verband van 'het derde alternatief'; “Met zo'n derde alternatief kunnen we niet alleen problemen oplossen, maar ook de toekomst transformeren.” Waarmee succes van persoonlijk naar gemeenschappelijk niveau wordt getild.

Bij het concretisering van gedragsbeïnvloeding maken wij gebruik van reflectie-instrumenten, feedbacksessies en reiken wij handelingsalternatieven aan. Zowel op individueel als op teamniveau. Ten behoeve van bewustwording maken wij o.a. gebruik van de Drama & Winnaardriehoek. Deze driehoek geeft heel concrete handvatten hoe te komen uit destructief gedrag en slachtofferschap, naar kritisch constructief gedrag en persoonlijk leiderschap.

Met deze aanpak zetten wij in op een goede balans tussen de persoonlijke ambities, gezonde teamrelaties en een levenskrachtige, duurzame bedrijfsvoering.

Contact

Telefoon:06-46224115
Email: info@un-wind.nl
Website: www.un-wind.nl
KvK: 65080556

Kennis maken?

Disclaimer

Marjolein van Tunen- Geldermans (Kamer van Koophandel: 65080556), hierna te noemen Mvr van Tunen-Geldermans, verleent u hierbij toegang tot http://www.un-wind.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.