Telefoon: 06-46224115

Email:info@un-wind.nl

un-wind

Filosofie

De enige zekerheid die wij hebben is dat de vraag van onze omgeving steeds verandert. Op welke manier kun je voorloper zijn, anticiperen of in ieder geval mee bewegen? Dat vraagt iets van de individuele medewerker, van het samenspel binnen het team en de bewegingsruimte binnen de organisatie. Un-Wind; ontrafelen-verbinden-ontwikkelen, zet in op een goede balans tussen de persoonlijke ambities, de ambities van een team en een gezonde, duurzame bedrijfsvoering.

Binnen elke organisatie verrichten de meeste medewerkers hun werkzaamheden op een zeer professionele en integere wijze. Maar als de vraag van de klant verandert, kan dat betekenen dat ander gedrag en andere skills moeten worden getoond. Meningen over wat nu feitelijk professioneel is en hoe de gewenste verandering eruit ziet, verschillen vaak van elkaar. Waar wil het team en/of de organisatie naar toe en welke uitgangpunten horen daarbij?

Het verbinden van de persoonlijke ambitie aan de doelstellingen van een team en aan de organisatiedoelstelling helpt bij het verbeteren van de levenskracht van een organisatie. Ontrafelen, verbinden en ontwikkelen zal in onze beleving dan ook binnen alle niveaus moeten gebeuren en met elkaar in balans zijn.

Het verbeteren van wendbaarheid en daarmee de levenskracht, vraagt niet alleen dat er keuzes gemaakt worden. Het vraagt ook durf. Lef om zichtbaar te maken welke onvolkomenheden er zijn en wat er gedaan kan worden om verbeteringen te realiseren.

De eerste stap is dus ontrafelen. Ontrafelen van individuele drijfveren en systemen, naast het ontrafelen van de drijfveren en systemen binnen de groep. En ten slotte die op organisatieniveau. De tweede stap is het verbinden aan de opbrengsten van het ontrafelen. Herkenning en erkenning van dat wat je ziet en dat wat er is. Om vervolgens de derde stap te nemen: wat behoud ik als het goede en wat moet ik ontwikkelen? Ontwikkelen van dat wat nodig is om (nog) sterker in jouw kracht te staan of juist te komen.

Ontwikkelen en veranderen vraagt niet alleen iets van de persoon, maar ook van het team en de werkgever. De organisatie wordt gevraagd met andere ogen te kijken: medewerkers zijn niet alleen wat ze altijd hebben gedaan. Ze zijn veel meer. Kan en durf je gebruik te maken van die kwaliteiten?

Mindset meer bepalend voor succes dan talent

Professor Carol Dweck verricht al jaren baanbrekend onderzoek naar de mindset van mensen. Zij toont aan dat de manier waarop iemand naar zijn eigen vaardigheden en talenten kijkt (mindset), in hoge mate bepaalt hoe hij/zij zich zal ontwikkelen. Dweck onderscheidt een growth mindset en een fixed mindset. Iemand die gelooft dat hij/ zij kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie kan ontwikkelen, heeft een growth mindset. Mensen met de overtuiging dat kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie min of meer vaststaan, vallen onder de categorie fixed mindset.

Dweck heeft geconstateerd dat de wijze van feedback krijgen, invloed heeft op de ontwikkeling van iemands mindset. Als iemand feedback krijgt, waarbij er waardering wordt uitgesproken voor de inspanning die iemand heeft geleverd, ontwikkelt iemand eerder een growth mindset. Als iemand gewaardeerd wordt op zijn of haar intelligentieniveau, dan ontwikkelt iemand eerder een fixed mindset. Dit proces begint al in onze jeugd en wordt verder bepaald door docenten, collega’s en leidinggevenden.

Wendkracht

Het goede nieuws is dat de fixed mindset – ook op latere leeftijd – kan worden beïnvloed. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het brein zich kan blijven ontwikkelen ( het zogenaamde plastische brein). Mensen beseffen dan dat ze niet dom of slim zijn, maar dat door gerichte inspanning hun vaardigheden en kwaliteiten kunnen uitgroeien. Vanuit het goede nieuws dat de mindset kan veranderen, hebben wij bijgedragen aan de ontwikkeling van een instrument dat inzicht geeft in de mindset van de persoon: de Wendkracht® Scan.

Ten slotte zijn wij van mening dat het succes op teamniveau samenhangt met het succes van de personen uit dat team. Hoe verhoudt men zich met persoonlijk leiderschap? Hoe verhouden teamleden zich tot elkaar en wat is de rol van de leidinggevende? Hoe verhouden teams binnen de organisatie zich tot elkaar en wat is de rol van het strategisch management? Vertrouwen als basis voor het intern en extern optreden. Hoe kom je daar en hoe behoudt je dat?

Contact

Telefoon:06-46224115
Email: info@un-wind.nl
Website: www.un-wind.nl
KvK: 65080556

Kennis maken?

Disclaimer

Marjolein van Tunen- Geldermans (Kamer van Koophandel: 65080556), hierna te noemen Mvr van Tunen-Geldermans, verleent u hierbij toegang tot http://www.un-wind.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.