Telefoon: 06-46224115

Email:info@un-wind.nl

Over Ons

Un-wind; ontrafelen-verbinden-ontwikkelen, maakt deel uit van een netwerk van coaches. Coaches voor bedrijfsontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling. Dit netwerk past bij onze filosofie, dat je samen verder komt. Het zien en gebruik maken van elkaars kwaliteiten heeft als resultaat dat altijd wordt voorzien in uw unieke behoefte.

Marjolein van Tunen- Geldermans

Directeur

Joy-Ce Marjolein haar drijfveer ligt in ‘het leven een beetje mooier maken’. Voor iedereen. Daarbij richt zij zich op het ‘werkend krijgen’ van plannen die bijdragen aan het mooier maken . Marjolein heeft op veel niveaus en in diverse organisaties gewerkt. Zij kent de verschillende organisaties, de verschillen tussen werelden en het onderlinge onbegrip. Hiernaast heeft zij ruime ervaring met werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. Op lokaal en landelijk niveau kent zij de verhoudingen, weet daar mee om te gaan en hoe deze te beïnvloeden. Haar kracht zit dan ook in het begrijpen en kunnen verbinden van de verschillende lagen binnen en buiten een organisatie. Marjolein maakt makkelijk verbinding door haar open en onbevangen wijze van tegemoet treden van situaties en mensen. Er is in haar beleving ook nooit één waarheid. Het gaat altijd om het ontrafelen en verbinden van de verschillende invalshoeken en belangen. Daarna kan gewerkt worden aan het gemeenschappelijk doel.

Ontrafelen: Marjolein kijkt altijd naar wat er buiten speelt - trends en verwachtingen- en richt zich daarna op het binnenkant van de organisatie. Wat speelt er hier? Hoe verhoudt dat zich met de behoefte in de buitenwereld? Wat is er nodig om te anticiperen en daarop in te spelen? En hoe verhoudt dat met wat jij wilt of kunt? Marjolein begeleidt dit proces van ontrafelen, door het stellen van de lastige vragen op een onderzoekende en respectvolle manier.

Verbinden: Marjolein heeft veel ervaring in het begeleiden van visie-/ missietrajecten. Tegelijkertijd heeft zij de ervaring dat de doelstellingen alleen worden gehaald worden als de plannen ook worden uitgevoerd. Verbinden aan de uitkomsten door (h)erkenning en de wil tot verandering is een randvoorwaarde voor ontwikkeling. Marjolein begeleidt dit proces van verbinden door het op respectvolle wijze confronteren en het schetsen van scenario’s.

Ontwikkelen: Ontwikkelen vraagt om het je verbinden aan de uitkomsten van het ontrafelen, in combinatie met de wil tot verandering. Als die wil er is, komen we gezamenlijk tot een plan. Soms is de wil er (nog) niet. Met het inzichtelijk maken wat ontwikkeling vraagt, hoe deze vraag te realiseren en het investeren in lef, brengt Marjolein de beweging op gang. Juist in deze fase is het van belang dat persoon – team – en organisatie op elkaar aansluiten. Marjolein bewaakt deze aansluiting door het stellen van reflecterende vragen en het verleiden naar mooie alternatieven.

Naast organisatieontwikkeling, is Marjolein ook inhoudelijk sterk betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingsvraagstukken. Zij adviseert dagelijks over hoe op een creatieve manier te komen tot een integrale aanpak waarbij zorg, veiligheid en participatie elkaar duurzaam versterken.

Vanuit deze ervaringen, een van nature brede blik en een pragmatische instelling, is zij de aangewezen persoon voor complexe vraagstukken.

Netwerk Partners

Joy-Ce: enjoy the coaching energy

Joy-Ce

Joyce van Ombergen-Jong heeft twee kernactiviteiten. Haar eerste activiteit betreft JongLeren.es, haar stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga. Zij bemiddelt Nederlandse studenten naar een passende stage in Malaga en omgeving. Haar tweede activiteit is Joy-Ce, haar coachingspraktijk. Vanuit deze praktijk biedt ze executive coaching in Spanje én online via Skype. Zij is auteur van het boek “de Online Coach”.

Lees meer over Joy-Ce

Robert de Muralt

Robert Muralt

Robert de Muralt is directeur van BASc BV en werkt zijn hele leven al op het snijvlak van mens en organisatie. BASc BV is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het ondersteunen en bevorderen van zelfmanagement in organisaties. Vanuit een integraal perspectief en met behulp van de kennis en kunde die in de organisatie al aanwezig biedt hij een kader waarmee organisaties zichzelf kunnen ontwikkelen: de BASc® methode. Robert is de bedenker van de Business Awareness Scan (BASc®) en de BASc® methode. Hij heeft zijn kennis en ervaring in meerdere boeken en artikelen beschreven.

Lees meer over Robert de Muralt


Wijnen TCA

Wendkracht

Natascha Wijnen is oprichter en trainer/coach van Wendkracht®. De vraag vanuit de omgeving (samenleving) verandert en er worden beter aansluitende diensten verwacht; wendbaarheid. Daarvoor is samenwerking tussen partijen binnen en buiten de keten noodzakelijk. Dit vraagt Wendkracht®.

Lees meer over Natascha Wijnen

Contact

Telefoon:06-46224115
Email: info@un-wind.nl
Website: www.un-wind.nl
KvK: 65080556

Kennis maken?

Disclaimer

Marjolein van Tunen- Geldermans (Kamer van Koophandel: 65080556), hierna te noemen Mvr van Tunen-Geldermans, verleent u hierbij toegang tot http://www.un-wind.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.